Vergadering september verschoven

De vergadering van de adviescommissie van 10 september is verschoven naar 17 september. Daarmee is ook de deadline voor het inzenden van aanvragen voor een Eerste Reactie of een advies doorgeschoven naar 31 augustus.

Graag een heldere probleemschets

Op basis van de ervaringen adviseert de adviescommissie aanvragende gemeenten in de aanvraag of oplegnotitie te komen met een kernachtige, heldere probleemschets en de voorgestelde oplossingsrichting. Hoe concreter, hoe beter. Kijk op de pagina adviesaanvragen voor meer informatie.

Vergaderdatum juli gewijzigd

De adviescommissie komt in juli een week eerder bijeen dan oorspronkelijk gepland. Dat betekent ook dat de aanleverdatum voor aanvragen van een advies of eerste reactie een week verschuift. Voor de volgende adviescommissievergadering kunnen aanvragen worden ingediend tot vrijdag 15 juni 17.00 uur.

Uniforme definities oppervlakten winkels vastgesteld

In de winkel- en winkelvastgoedmarkt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop, zoals Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties, tot aan de Raad van State toe. In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van IVBN en NRW eenduidigheid in het gebruik […]

Vergaderdata 2017

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt in 2017 bijeen op: 18 januari 6 februari 6 maart 24 april 15 mei 14 juni (alle data onder voorbehoud) Aanvragen voor een ‘eerste reactie’ of een advies dienen uiterlijk twee weken vooraf aangeleverd te worden.