Contact

U kunt de commissie bereiken via:

secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl

Als u een verzoek voor een advies of een eerste reactie instuurt
ontvangt u daarvan een bevestiging per e-mail.

Een adviesaanvraag kan door de provincie of door een gemeente uit de provincie Zuid-Holland bij de adviescommissie worden ingediend en wordt uitsluitend behandeld op basis van de stukken die door de aanvrager worden aangereikt.

Aan het secretariaat of aan individuele leden van de adviescommissie gestuurde reacties door anderen dan gemeente of provincie worden niet in de beschouwing betrokken. De adviescommissie heeft immers geen rol in de inspraak rond een (concept-)bestemmingsplan.

De secretaris van de commissie is  Hans Verweij
m.: 06 123 07 399