In behandeling

Bij de adviescommissie zijn de volgende aanvragen in behandeling:

Aanvraag voor een advies:

Uitgebrachte adviezen (nog niet gepubliceerd):

Gemeente Rotterdam, Ontwikkeling Hornbach, Driemanssteeweg

Adviezen worden op deze website gepubliceerd vijf weken na
verzending van het advies aan de gemeente. 

Aanvraag voor een ‘Eerste Reactie’:

Gemeente Rotterdam, verplaatsing Lidl, Jacques Dutilhweg