In behandeling

Bij de adviescommissie zijn de volgende aanvragen in behandeling:

Aanvraag voor een advies:

Gemeente Rotterdam, Ontwikkeling Hornbach, Driemanssteeweg

Uitgebrachte adviezen (nog niet gepubliceerd):
Adviezen worden op deze website gepubliceerd vijf weken na
verzending van het advies aan de gemeente. 

Aanvraag voor een ‘Eerste Reactie’: