Samenstelling van de commissie

De Adviescommissie Detailhandel wordt gevormd door:

  • Mevrouw Elrie Bakker-Derks (voorzitter), voorzitter AmbachtNederland, voorzitter Ascert;
  • Mevrouw Ellen Borgmeijer, partner Areaal Advies;
  • De heer Patrick Manning, consultant bij Retail en Ruimte;
  • De heer Han Olden, zelfstandig adviseur regionale economie en vastgoed;
  • Mevrouw Ellen van Vugt,  eigenaar MRKT, adviseur retail & markten;
  • De heer Peter Welles, zelfstandig ondernemer, eigenaar LaCité.

De heer Dennis Melenhorst is in juli 2018 teruggetreden als lid van de adviescommissie.

Het secretariaat wordt verzorgd door Hans Verweij (Hans Verweij Advies).