Samenstelling van de commissie

De Adviescommissie Detailhandel wordt gevormd door:

  • Mevrouw Elrie Bakker-Derks (voorzitter), voorzitter AmbachtNederland, voorzitter Ascert;
  • Mevrouw Ellen van Vugt (plv. voorzitter), eigenaar MRKT, adviseur retail & markten;
  • Mevrouw Linda van Enkhuijzen, bestuurlijk jurist, Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Mevrouw Caroline de Jager, eigenaar 3ISACROWD;
  • De heer Patrick Manning, consultant bij Retail en Ruimte;
  • De heer Han Olden, zelfstandig adviseur regionale economie en vastgoed;
  • De heer Caspar Wortmann, eigenaar Ovidius \ Partner in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Het secretariaat wordt verzorgd door Maarten de Graaf (Zakelijke Dienstverlening Detailhandel).