Vergaderdata 2018

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt (onder voorbehoud) in 2018 iedere tweede maandag van de maand bijeen.
Aanvragen voor een ‘eerste reactie’ of een advies dienen uiterlijk op de onderstaande aanleverdata om 17.00 uur ingediend te zijn.

VergaderdatumUiterste aanleverdatum
10 december23 november