Vergaderdata 2020

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt (onder voorbehoud) in 2020 iedere maand bijeen.
Aanvragen voor een ‘eerste reactie’ of een advies dienen uiterlijk voor de onderstaande aanleverdata ingediend te zijn.

VergaderdatumUiterste aanleverdatum
22 januari8 januari
19 februari5 februari
18 maart4 maart
15 april1 april
20 mei6 mei
17 juni3 juni
15 juli1 juli
26 augustus12 augustus
23 september9 september
21 oktober7 oktober
18 november4 november
15 december1 december