Adviescommissie Detailhandel introduceert ‘Eerste reactie’

Omdat gemeenten aangeven prijs te stellen op een eerste reactie van de adviescommissie en omdat plannen die aan de commissie voorgelegd worden niet altijd voldoende zijn uitgewerkt of onderbouwd, biedt de adviescommissie gemeenten de gelegenheid een ‘eerste reactie’ te vragen.