Een goed plan

De adviescommissie krijgt regelmatig de vraag: hoe ziet een goed plan er uit? En hoewel de adviescommissie die vraag begrijpt wil en kan zij geen model of checklist aanreiken. Immers een goed plan doet allereerst recht aan de lokale situatie. Alleen daardoor is geen plan gelijk. De adviescommissie kan wel een aantal uitgangspunten en overwegingen meegeven.