Vergaderdata 2017

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt in 2017 bijeen op:

18 januari
6 februari
6 maart
24 april
15 mei
14 juni

(alle data onder voorbehoud)

Aanvragen voor een ‘eerste reactie’ of een advies dienen uiterlijk twee weken vooraf aangeleverd te worden.