Uniforme definities oppervlakten winkels vastgesteld

In de winkel- en winkelvastgoedmarkt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop, zoals Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties, tot aan de Raad van State toe. In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van IVBN en NRW eenduidigheid in het gebruik van begrippen gebracht (zie bijlage). De uiteenlopende gebruikers in de retail- en vastgoedsector worden aangespoord om deze richtlijn voortaan te hanteren.