Graag een heldere probleemschets

Op basis van de ervaringen adviseert de adviescommissie aanvragende gemeenten in de aanvraag of oplegnotitie te komen met een kernachtige, heldere probleemschets en de voorgestelde oplossingsrichting.
Hoe concreter, hoe beter.

Kijk op de pagina adviesaanvragen voor meer informatie.