Adviescommissie Detailhandel werkt verder aan vitale centra

De Adviescommissie Detailhandel, die onafhankelijk advies geeft over detailhandel in Zuid-Holland, start met de tweede termijn. Deze heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen, blijkt uit een evaluatie. Daarop zal de commissie de komende vier jaar, in iets andere samenstelling, opnieuw een bijdrage leveren aan vitale en sterke centra.

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is sinds juli 2015 actief. Ze beoordeelt bestemmingsplannen voor uitbreiding van detailhandel. Uitgangspunten daarbij zijn het terugdringen van leegstand en het concentreren van detailhandel in de centra van steden en dorpen. Zo blijven deze levendig en vitaal.

Meerwaarde regionale afstemming
Uit een evaluatie blijkt dat de commissie meerwaarde heeft. Regionale afstemming en onafhankelijke toetsing is van grote waarde voor een vitale winkelstructuur. Het principe van de commissie wordt door steeds meer provincies, regio’s en ook door de landelijke Retailagenda omarmd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn ook enkele verbeterpunten doorgevoerd. Zo is naast een formeel advies ook de mogelijkheid tot een eerste reactie toegevoegd.  Daarbij is het, anders dan bij de formele adviesaanvraag, ook mogelijk om een verzoek toe een eerste reactie mondeling toe te lichten.

Per 1 juli 2019 bestaat de commissie wederom uit zeven leden, waarbij vier leden aan hun tweede termijn beginnen, waaronder voorzitter Elrie Bakker-Derks. Daarnaast zijn drie nieuwe leden na een sollicitatieprocedure geselecteerd om zitting te nemen in de adviescommissie.

Samenstelling van de commissie