Vergaderdata 2017

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt in 2017 bijeen op: 18 januari 6 februari 6 maart 24 april 15 mei 14 juni (alle data onder voorbehoud) Aanvragen voor een ‘eerste reactie’ of een advies dienen uiterlijk twee weken vooraf aangeleverd te worden.

Omzetkengetallen 2015

Om te komen tot goede plannen en afwegingen is het van belang met actuele cijfers te werken. In dat kader wijst de adviescommissie graag op de publicatie Omzetkengetallen 2015, beschikbaar via www.detailhandel.info (onder publicaties).

Een goed plan

De adviescommissie krijgt regelmatig de vraag: hoe ziet een goed plan er uit? En hoewel de adviescommissie die vraag begrijpt wil en kan zij geen model of checklist aanreiken. Immers een goed plan doet allereerst recht aan de lokale situatie. Alleen daardoor is geen plan gelijk. De adviescommissie kan wel een aantal uitgangspunten en overwegingen […]