Adviescommissie Detailhandel werkt verder aan vitale centra

De Adviescommissie Detailhandel, die onafhankelijk advies geeft over detailhandel in Zuid-Holland, start met de tweede termijn. Deze heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen, blijkt uit een evaluatie. Daarop zal de commissie de komende vier jaar, in iets andere samenstelling, opnieuw een bijdrage leveren aan vitale en sterke centra. De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is sinds […]

Adviescommissie zoekt drie nieuwe leden

Wegens het vertrek van enkele leden van de adviescommissie zijn er drie vacatures. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in op 1 juli 2019. Voor informatie over de functie en functievereisten zie: https://provinciezh.easycruit.com/vacancy/2270595/144369?iso=nl

Vergadering september verschoven

De vergadering van de adviescommissie van 10 september is verschoven naar 17 september. Daarmee is ook de deadline voor het inzenden van aanvragen voor een Eerste Reactie of een advies doorgeschoven naar 31 augustus.

Graag een heldere probleemschets

Op basis van de ervaringen adviseert de adviescommissie aanvragende gemeenten in de aanvraag of oplegnotitie te komen met een kernachtige, heldere probleemschets en de voorgestelde oplossingsrichting. Hoe concreter, hoe beter. Kijk op de pagina adviesaanvragen voor meer informatie.

Vergaderdatum juli gewijzigd

De adviescommissie komt in juli een week eerder bijeen dan oorspronkelijk gepland. Dat betekent ook dat de aanleverdatum voor aanvragen van een advies of eerste reactie een week verschuift. Voor de volgende adviescommissievergadering kunnen aanvragen worden ingediend tot vrijdag 15 juni 17.00 uur.

Uniforme definities oppervlakten winkels vastgesteld

In de winkel- en winkelvastgoedmarkt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop, zoals Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties, tot aan de Raad van State toe. In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van IVBN en NRW eenduidigheid in het gebruik […]