Op deze site treft u informatie aan over de
Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

De adviescommissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten om gemeenten in de provincie Zuid-Holland te  adviseren over detailhandel in omgevingsplannen of projectbesluiten.
Een gemeente is verplicht een adviesaanvraag aan te vragen bij detailhandelsplannen voor meer dan:
– 2.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) binnen de centra;
– 1.000 m bruto vloeroppervlak (bvo) buiten de centra.
Bruto vloeroppervlak: vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de buitenste opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte of ruimten omhult.

U leest hier hoe u een aanvraag voor een advies of een ‘eerste reactie ‘ kunt indienen en hoe de adviescommissie een aanvraag behandelt.

Op deze site vindt u ook de data waarop de adviescommissie vergadert en de deadlines voor het indienen van een aanvraag voor een advies of een Eerste Reactie. 

De adviescommissie publiceert de uitgebrachte adviezen op deze website. Eerste reacties worden door de adviescommissie niet gepubliceerd.

Heeft u vragen over de adviescommissie dan kunt u contact opnemen via secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl