Op deze site treft u informatie aan over de
Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

U leest hier hoe u een aanvraag voor een advies of een ‘eerste reactie ‘ kunt indienen en hoe de adviescommissie een aanvraag behandelt.

Op deze site vindt u ook wanneer de adviescommissie vergadert en de deadlines voor het indienen van een aanvraag voor een advies of een eerste reactie. 

De adviescommissie publiceert de uitgebrachte adviezen op deze website. Eerste reacties worden door de adviescommissie niet gepubliceerd.

Heeft u vragen over de adviescommissie dan kunt u contact opnemen via secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl