Samenstelling van de commissie

De Adviescommissie Detailhandel wordt gevormd door:

  • Mevrouw Elrie Bakker-Derks (voorzitter), tevens voorzitter van de Coöperatie Ambacht Nederland u.a., voorzitter van de Stichting Ascert, lid van provinciale staten van de provincie Gelderland en lid van de Algemene Vergadering van het Interprovinciale Overleg (IPO). Bestuurlijke ervaring in de detailhandel o.a. bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en als Centrummanager Nijmegen, Voorzitter Binnenstadsmanagement Nijmegen en Voorzitter Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
  • Mevrouw Ellen van Vugt (plv. voorzitter), conceptontwikkelaar bij ERA Contour B.V.. Ruime ervaring in het creëren van plekken waar de consument optimaal bediend wordt. Tevens lid van de Retailadviescommissie in Noord-Brabant;
  • Mevrouw Linda van Enkhuijzen, jurist bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en lid rekenkamer gemeente Zoetermeer. Juridisch-bestuurlijke achtergrond met het omgevingsrecht als specialiteit. Als inwoner van Zuid-Holland bijzondere interesse in kwaliteit van de leefomgeving
  • Mevrouw Caroline de Jager, eigenaar 3isacrowd, adviseur transformatie winkelgebieden, en docent vastgoedkunde Hogeschool Rotterdam. Sinds 2009 werkzaam voor en met lokale winkeliers. Nieuwsgierig naar alle veranderingen en vernieuwingen van de omwenteling van het retail-landschap van de afgelopen tien jaar. Rijke ervaring in de detailhandel;
  • De heer Patrick Manning, meer dan 30 jaar werkzaam in de sector detailhandel, werkveld ruimtelijke economie: ruimtelijk ordenen in samenwerking met vastgoed-ondernemers-overheid. Eigenaar Retail en Ruimte, gespecialiseerd in distributie planologisch onderzoek. Naast lidmaatschap van de Adviescommissie Detailhandel Provincie Zuid-Holland tevens lid van de Regionale Adviescommissie Detailhandel Metropool Eindhoven, de Raad van Advies van de Centrale Vereniging Ambulante Handel en voorzitter van de Branche-adviescommissie gemeente Roermond;
  • De heer Han Olden, zelfstandig adviseur: ruim veertig jaar actief in verschillende beleids- en adviesfuncties op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie en commercieel vastgoed, waaronder winkelplanning. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn marktonderzoek, regionale programmering en conceptontwikkeling. Tevens plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoek Nederland (VOGON) en lid van de Retailadviescommissie in Noord-Brabant
  • De heer Caspar Wortmann, eigenaar adviespraktijk Ovidius, strategisch advies vastgoed- en gebiedsontwikkeling, bestuurs- en managementadvies en samenwerking. In de adviseursrol werkzaam voor alle kanten van de tafel: gemeente, belegger, ontwikkelaar, corporatie, stichting, retailorganisatie en particulier.

Het secretariaat wordt verzorgd door Maarten de Graaf (Ervaren adviseur, belangenbehartiger, programmamaker en procesbegeleider in de detailhandel. Als zelfstandig adviseur breng ik mensen, ondernemingen, organisaties en overheid bij elkaar voor het maken van resultaatgerichte afspraken voor de detailhandel, onder andere over overheidsprogramma’s, wet- en regelgeving, handhaving of juist het ontbreken daarvan.).

zittend: Caspar Wortmann – Elrie Bakker, voorzitter – Patrick Manning staand: Ellen van Vugt, plv voorzitter – Linda van Enkhuijzen – Maarten de Graaf, secretaris – Caroline de Jager – Han Olden