Bronnen & actuele publicaties

De adviescommissie wijst graag op de volgende publicaties:

over perifere detailhandel-locaties (PDV-locaties):

ter bevordering van de regionale afstemming:

Voor informatie over het detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland verwijzen wij u naar de site van de provincie.