Achtergrond

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten in 2014 in een motie verzocht om de toetsing van bestemmingsplannen (tegenwoordig omgevingsplannen) die nieuwe detailhandel mogelijk maken, te hervormen en advisering en afstemming van elkaar los te koppelen.

Daarom is besloten de onafhankelijke Adviescommissie Detailhandel in het leven te roepen. Dit heeft geleid tot een wijziging in de Verordening ruimte 2014. De commissie is per 1 juli 2015 actief.

Links: