Adviesaanvraag

De gemeente vraagt een ‘eerste reactie’ of het ‘advies’ aan per e-mail:  secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl
(het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanvraag eveneens per e-mail)

Zie de betreffende pagina voor de aan te leveren informatie.

Onvoldoende informatie, geen eerste reactie of advies

De adviescommissie kan constateren dat er onvoldoende informatie is aangeleverd om een eerste reactie of het advies uit te brengen.
In dat geval geeft de adviescommissie dus ook geen eerste reactie’ of  ‘negatief advies’, maar kan een brief met bevindingen opstellen.