Vergaderdata

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt (onder voorbehoud) iedere maand bijeen.
Aanvragen voor een Eerste Reactie of een Advies dienen uiterlijk op de onderstaande aanleverdata ingediend te zijn.

VergaderdatumUiterste aanleverdatum
25 januari 202311 januari 2023
15 februari 20231 februari 2023
15 maart 20231 maart 2023
21 april 20237 april 2023
26 mei 202312 mei 2023
16 juni 20232 juni 2023
14 juli 202330 juni 2023
25 augustus 202311 augustus 2023
15 september 20231 september 2023
27 oktober 202313 oktober 2023
17 november 20233 november 2023
15 december 20231 december 2023