Vergaderdata

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt (onder voorbehoud) iedere maand bijeen.
Aanvragen voor een Eerste Reactie of een Advies dienen uiterlijk op de onderstaande aanleverdata ingediend te zijn.

VergaderdatumUiterste aanleverdatum
13 juli 202229 juni 2022
24 augustus 202210 augustus 2022
21 september 20227 september 2022
19 oktober 20225 oktober 2022
16 november 20222 november 2022
14 december 202230 november 2022
25 januari 202311 januari 2023
15 februari 20231 februari 2023
15 maart 20231 maart 2023
19 april 20235 april 2023
17 mei 20233 mei 2023
21 juni 20237 juni 2023