Vergaderdata

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland komt (onder voorbehoud) iedere maand bijeen.
Aanvragen voor een Eerste Reactie of een Advies dienen uiterlijk voor de onderstaande aanleverdata ingediend te zijn.

VergaderdatumUiterste aanleverdatum
14 juli 202130 juni 2021
25 augustus 202111 augustus 2021
15 september 20211 september 2021
20 oktober 20216 oktober 2021
17 november 20213 november 2021
15 december 20211 december 2021
19 januari 20225 januari 2022
16 februari 20222 februari 2022
16 maart 20222 maart 2022
20 april 20226 april 2022
18 mei 20224 mei 2022
15 juni 20221 juni 2022