Vergadering september verschoven

De vergadering van de adviescommissie van 10 september is verschoven naar 17 september. Daarmee is ook de deadline voor het inzenden van aanvragen voor een Eerste Reactie of een advies doorgeschoven naar 31 augustus.